Opolskie

Kolejnym wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii na terenie województwa opolskiego jest energia wiatru. Aktualna wielkość produkcji energii elektrycznej na Opolszczyźnie wynosi 0,9 GWh, przy mocy nominalnej generatorów 0,45 MW. Najbardziej zaawansowane inwestycje wykorzystania energii wiatru na terenie Opolszczyzny to fermy wiatrowe w Kamienniku i Walcach.Aktualnie pracuje 1 elektrownia wiatrowa o mocy 0,45 MW. Planowana jest budowa kilku ferm wiatrowych o rocznej mocy ok. 630 MW.